CONTACT

Detailsloop & ontmanteling

Stripwerken

Rekup staat in voor een hoogwaardige afwerking van stripwerken, gedeeltelijke of volledige ontmanteling. Voor onze klanten doen we dit in ziekenhuizen, scholen, monumenten, kantoorgebouwen, sociale huisvesting (huizen, appartementen en woonblokken), dierentuinen, magazijnen en industriële panden.

De kwaliteit van uitvoering zit in details. Zoals bijvoorbeeld het verwijderen van krammen, bevestigingshaken, nagels e.d. nadat de muren ontdaan zijn van het pleisterwerk zodat de bezetters en de schilders goed hun werk kunnen aanvatten.

Wanneer valse plafonds verwijderd worden, worden de balken van de draagstructuur ook volledig naakt gezet en ontdaan van de bevestigingsnagels.

De te realiseren muuropeningen i.f.v. het plaatsen van nieuwe ramen of deuren, worden verwezenlijkt door het netjes op maat in te slijpen van deze muurvlakken. Indien nodig worden deze openingen tijdelijk opgevangen door er stippen en bruggen onder te plaatsen.

Uitgebroken vloeren worden volgens de te bekomen vloerpas uitgebroken i.f.v het nieuwe te plaatsen vloerpakket.

Wat we bij Rekup ook belangrijk vinden, is het snel, maar veilig en alsook het mooi achterlaten van de bouwplaats: de werf wordt helemaal opgekuist en al het sloopafval wordt verwijderd met onze eigen interne containerdienst.

Totaalsloop

Voor uw totaalsloopprojecten kan U ook op onze diensten beroep doen. Tot de mogelijkheden behoren het slopen van woningen, boerderijen, appartementen,kantoorgebouwen, scholen industriële complexen zoals magazijnen, werkplaatsen en toonzalen.

Hierbij ligt de nadruk voor ons op het beperken van de stofhinder voor de nabije omgeving d.m.v. stofbeheersing door sproei-installaties.

Komt het te slopen gebouw gebouw in aanmerking voor het opstellen van een SOP (= sloopopvolgingsplan), dan kunnen vrijgekomen sloopmaterialen afgevoerd worden via de ‘Tracimat-procedure’.

Een SOP is de vervanger van de voorheen genoemde A.I. ( asbestinventaris) en dit samengesmolten met de vroegere sloop-inventaris. Dit SOP gebruikt men echter niet of zelden voor het afbreken van kleine laagbouw of enkele huizen: het moet gaan over substantiële bouwoppervlakte.

Wat ook belangrijk in totaalsloop, is het garanderen van de stabiliteit van de aanpalende gebouwen. Daarbij kunnen stut-en schoolwerken geplaatst worden naargelang men het gebouw van boven naar beneden afbreekt. Meestal worden dan om de twee verdiepingen horizontale schoren tussen de twee aanpalende gebouwen geplaatst.

De vrijgekomen gevels worden ook voorzien van een coating van plasticfolie teneinde de waterinfiltratie bij de buren te voorkomen. Bij vrijstaande gebouwen of woningen zijn uiteraard geen schoring-en stutwerken te voorzien, noch het plaatsen van coating.

Indien er zich een kelder in het af te breken gebouw bevindt, dan wordt deze na het voltooien van de opkuis na afbraak, omheind met hekwerk (type Heras) teneinde valgevaar voor voorbijgangers te voorkomen.

Heb je vragen over ontmanteling of totaalsloop?

Geef een seintje aan onze expert Michaël op 0496 92 97 82 of via info@re-kup.be

STUUR EEN MAILTJE